T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / MALTEPE - Mürüvvet Hanım İlkokulu

Okulumuzun Tarihçesi

Okulumuz 04.07.1989 tarihinde arsa tahsisi yapılmış 1991 – 1992 eğitim öğretim yılında 610 öğrenciyle eğitime başlamıştır.1992 – 1993 yılından itibaren ikili öğretime geçmiştir. İlk mezunlarını 1995– 1996yılı eğitim öğretiminde vermiştir. 1997 – 1998 eğitim öğretim yılında 8 yıllık zorunlu eğitime geçilmiş ve okulumuzun derslik ihtiyacı artmıştır Mürüvvet Hanım İlkokulu 1997- 1998 eğitim-öğretim yılından itibaren Mürüvvet Hanım İlköğretim Okulu olarak eğitime devam etmiştir. Bundan dolayı 25.08.2000 tarihinde okulumuza bir ek bina yapılmıştır.

Okulumuz 04.07.1989 tarihinde arsa tahsisi yapılmış 1991 – 1992 eğitim öğretim yılında 610 öğrenciyle eğitime başlamıştır.1992 – 1993 yılından itibaren ikili öğretime geçmiştir. İlk mezunlarını 1995– 1996yılı eğitim öğretiminde vermiştir. 1997 – 1998 eğitim öğretim yılında 8 yıllık zorunlu eğitime geçilmiş ve okulumuzun derslik ihtiyacı artmıştır Mürüvvet Hanım İlkokulu 1997- 1998 eğitim-öğretim yılından itibaren Mürüvvet Hanım İlköğretim Okulu olarak eğitime devam etmiştir. Bundan dolayı 25.08.2000 tarihinde okulumuza bir ek bina yapılmıştır.


Okulumuz 1998 yılına kadar 10dersliklidir.1998- 1999 yılında sosyal amaçlı derslikler sınıf dersliğine dönüştürülerek 14 derslikli hale getirilmiştir.


2000- 2001 Eğitim öğretim yılından itibaren okulumuz binasına ek bina yapılarak devam etmiş; yeni ve daha fazla dimağlarla eğitim-öğretime devam etmiştir. 1999 depreminden sonra okulumuzun yetersiz ve depreme dayanaklı olmamasından dolayı 2004 – 2005 eğitim öğretim yılında okulumuzun eski binası yıkılmış 2 yıl inşaat çalışması devam etmiş ve okulumuz öğrencileri 2 yıl boyunca Nezahat Aslan Ekşioğlu, Suzan Ahmet Yalkın ve Şehit Öğretmen Mehmet Fidan İlköğretim okullarında misafir okul olarak eğitim öğretime devam etmiştir.Okul inşaatı 2 yıl devam etmiş ve şu an ki binamıza 2006-2007 eğitim öğretim yılında eğitime başlanmıştır. Halen 2476 öğrenciyle 2009 – 2010 eğitim öğretim yılı itibariyle eğitime devam edilmektedir.


Okulumuz Mürüvvet Hanım adını Mürüvvet  Hacı Salihzade ‘den almıştır. Mürüvvet Hanım 1900 yılında Girit’in Kandiye Şehrip’te doğmuş.19 Kasım 1974 yılında İstanbul ‘da vefat etti. Çocuklarından Salih Hacı Salihzade okulumuz yapımı esnasında önemli maddi katkıda bulunmuş ve bunun neticesinde kendisinin önerisiyle annesinin ismini okula vermiştir.


Okulumuz 241EB2a pafta 3301 ada 12 parsel  İstanbul Maltepe Başıbüyük Köyü Yenikarye mahallesi tüzel kişiliğine aittir. Okulumuzun arsa alanı 1682 m2 okul binasının alanı ise 487,52 m2 okul bahçemiz ise 1119.48 m2 olup toplam yapı alanı ise 2431,10 m2  betonarme karkas şeklinde yapılmıştır. Okulumuzun şimdiki adresi ise İstanbul Maltepe Fındıklı Mahallesi Zambak Sok. 1 adresi olarak geçmektedir.


Okulumuzun ilk müdürü İsmet Göç olup diğer müdürlerimiz sırasıyla :Şaban Güler, Cahide Kılıç, Kemalettin Koca ,  M. Münir Mungan ’dır.Şu  an ki okul müdürümüz  Selmin Yön’le birlikte bütün eğitim kadromuz okulumuzu Türk milletinin kültürel değerlerini koruyan  ve yaşatan ,Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı , demokrasi kendi yaşantısında özümsemiş, yeni nesiller yetiştirmek için var gücüyle çalışmalarına devam etmektedir.

Yayın: 06.12.2012 - Güncelleme: 05.01.2015 17:10 - Görüntülenme: 4541